Ludieke sponsoractie Bouwbedrijf Kroom!

De datum van 9 september waarop de daadwerkelijke beklimming van de Alpe D’Huez door TeamTimmerman gaat plaats vinden komt steeds dichterbij, en hierdoor neemt het enthousiasme van de deelnemers toe.

Mede deelnemer en sponsor Arjan van der Hoek van Bouwbedrijf Kroom BV, heeft in dit enthousiasme een zeer ludieke sponsor actie bedacht.

In eerste instantie is het doel de Alpe een maal te beklimmen, maar Kroom BV heeft € 10,- toegezegd voor iedere keer dat de Alpe D’Huez beklommen wordt! Dus het wordt voor de 11 fietsers en 8 lopers van teamTimmerman zaak om zoveel mogelijk de Alpe d’ Huez te beklimmen.

Dus de uitdaging voor de deelnemers wordt nog groter gemaakt en hopelijk kunnen we het bedrag voor het KWF hierdoor aanzienlijk verhogen, want dat is tenslotte het doel van dit complete initiatief van TeamTimmerman!

TeamTimmerman bedankt bij voorbaat sponsor Kroom BV voor deze prachtige actie!

Uiteraard is het voor een ieder mogelijk deze actie te ondersteunen! Heeft u ook interesse om deze actie ondersteunen neem dan contact met ons op.